yükleniyor ...
img-bg

Kullanım & Hizmet Sözlesmesi

Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, speedhosting.com.tr 'nin müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve speedhosting.com.tr , aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1- TARAFLAR
- Speed Hosting Telekomünikasyon ve Yapı Hizmetleri Ltd. Şti. sözleşmede "speedhosting.com.tr" olarak geçecektir.
- Müşteri

2- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri'nin speedhosting.com.tr 'nin web sitesinden, telefonla yada mail ile yapacağı başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

3- BİLDİRİMLER

speedhosting.com.tr, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
Müşteri başvuru esnasında ve/veya daha sonra speedhosting.com.tr 'ne bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. speedhosting.com.tr ile müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri speedhosting.com.trn'den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4- speedhosting.com.tr'NİN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

speedhosting.com.tr, müşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin banka havalesi veya kredi kartından peşin tahsilâtını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

5- SERVİSLERİ KULLANIMI VE BAŞTAN KABUL ETTİĞİ HÜKÜMLER

Müşteri ürün başvurusu esnasında aşağıdaki hükümleri baştan kabul eder ve speedhosting.com.tr tarafından yapılan uygulama, işlemlere itiraz hakkı bulunmamaktadır.
a- Müşteri kendi sitesi ve uygulamasında kendisine ayrılan kullanım payı olan anlık maksimum %25 CPU kullanımını aştığı takdirde diğer kullanıcıların sağlıklı yayın yapması için hesabı askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumu hesabı askıya almadan önce yada çok acil durumlarda hesap askıya alındığında SMS, mail ve ticket yolu ile müşteriye bildirme hakkı saklıdır. Müşteriye ulaşılamadığı durumlarda 30 gün sonunda hesabı silme hakkına sahiptir.

b- speedhosting.com.tr müşterinin kullanımına sunduğu web alanı içerisindeki materyalleri sadece kendi sitesinde kullanabilir dışarıdan kendi sitesi içerisindeki materyallere link verdiremez, bu durumun tespit edilmesi ve bu durumdan dolayı 5. maddesinin a fıkrasındaki CPU kullanım maddesi ihlal edilirse speedhosting.com.tr ilgili materyallerin tamamen silinmesini isteme yada siteyi yayına açmama hakkını elinde tutar.

c- Müşteri kendi sitesinde hiç bir zaman hack dosyaları ve hack dosyalarının olduğu sitelere link veremez ve toplist sitelerini barındıramaz.

d- Müşteriye ayrılmış olan web alanı, aylık trafik ve kullanım alanlarının toplamı sonuna kadar müşteriye aittir kullanabilir kısıtlanamaz yada engellenemez ancak müşterinin bir sitesi barındığı sunucudaki, sunucuya ayrılmış olan bant genişliğinin ve CPU kullanımını 60 saniye süreyle %25'nin kullanması durumunda hesap askıya alınır ve müşteri bilgilendirilerek bu kullanımın tekrarlanmaması için müşteriden taahhüt alınır.

e- Müşteri Hosting Reseller paketlerinde anlık maksimum CPU ve RAM kullanımı %10'dur. Bu limitin üzerine çıkan hesaplar sistem yöneticisi tarafından uyarılmaksızın durdurulmaktadır ve hizmet iade kapsamına girmeyecektir.

f- speedhosting.com.tr üzerinden satın alınan domainler speedhosting.com.tr'un çalıştığı ana firma yada firmalarda başka bir hesaba kesinlikle aktarılmaz. Ancak speedhosting.com.tr kendi müşterileri arasında yada dışarıdan 3. firmalara müşteri kendisi domain transfer kodu ile transferi yapar.

g- Sunulan hizmet kalitesini arttırmak, teknik alt yapının en iyi ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve yedekleme hizmetlerinin sağlıklı çalışması için satın alınan hosting yada bayi hosting hesabı içerisindeki alan adlarını firmamız sunucuları üzerinde barındırmak zorundadır. DNS adresleri firmamız üzerinde olmayan hosting hesapları belli periyotlar ile yapılan tarama sonucunda, sunucu üzerinden yedek alınarak silinir. Ancak müşteri talep ederse müşteriye yedek teslim edilir yada ilgili alan adının DNS adresleri tekrar ilgili hizmetin DNS adreslerine yönlendirirse hesabı tekrar açılır.

6- ÖDEME, ASKIYA ALINMA, HİZMET İPTALİ ve ÖDEME ŞARTLARI

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık fatura ödeme tarihinden 3 gün önce hizmet kullanmayı bırakacak ise; iptal talebinde bulunmak zorundadır. İptal talebinde bulunulmayan hizmetler otomatik olarak yenilenip faturalandırılacaktır. Fatura son ödeme tarihinden sonra kesinlikle iptali olmayacaktır. Bu durumda Müşteri faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

Ürün/Hizmet ödeme gecikmelerinde; hizmet ödeme gününün bir sonraki günü askıya alınır. Hizmet ödemesi; fatura son ödeme tarihinin 3. (üçüncü) günü de ödenmemesi halinde, sistem tarafından otomatik olarak silinir. Eğer müşteri bu tarihlerden sonra hizmetine devam edecek yada bir yedek talebinde bulunması halinde ve yedekleme sunucularımız da yedekleri mevcut ise tek seferlik 7 USD yada TL karşılığı "Yedekten Kurtarma Bedeli" ödeyeceğini kabul ve beyan eder. (Hizmet satın almayan müşterilere yedek dosyaları verilmez, sadece hizmet ve yedek aynı anda sağlanırsa yedek aktif edilir. )

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Speedhosting 'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Speedhosting 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7- GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Müşteri alış veriş yapmış olduğu andan itibaren 48 saat içerisinde hizmet yada ürünleri aşağıdaki ürün iade şartları dahilinde iade etme hakkına sahiptir. Ancak aşağıda yazılı hizmet yada ürünlerde iade yapılır yada iadesi yapılmaz. Müşteri alışveriş yapıp ödemeyi yaptığı andan itibaren "Geri İade Politikası"nı kabul etmiş olur.
- Kampanyalı ürünlerin hiçbirinde geri ödeme yapılmaz.

- Domain Kaydı : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz, domain ücreti yerine hizmet yada diğer bir ürün verilmez.

- Domain Kredisi : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz. Domain kredisi ücreti yerine herhangi bir hizmet yada ürün verilmez.

- Hosting Hizmet : Müşteri 7 gün içerisinde ürün / hizmet iade talebinde bulunur. İade talebi geldiği andan itibaren 24 saat içerisinde ücret ödeme şekline bağlı olarak müşteriye iade edilir.

- SSL Sertifikası : SSL sertifika satışında hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz, SSL Sertifikası ücreti yerine hizmet yada diğer bir ürün verilmez.

- Bulut Sunucu : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz.

- Kiralık Sunucu : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz.

- Sunucu Barındırma : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz. Sunucu barındırma ücreti yerine herhangi bir hizmet yada ürün verilmez.

8- speedhosting.com.tr'NİN SINIRLI SORUMLULUĞU

speedhosting.com.tr müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, speedhosting.com.tr servislerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında speedhosting.com.tr'nin sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

9- SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI

a. Müşteri speedhosting.com.tr'e ait yurt içi ve yurt dışı hosting hizmetlerinde; özel çekim ve kayıtlar olmadığı sürece (ıspatlanmak zorunda) herhangibir video, müzik yada buna benzer medya dosyası barındırıp bunun web sitesi üzerinden halka açık yada şifreli şekilde dağıtımını yapamaz. Tek dosya olarak 750 MB ve üzerinde dosya barındıramaz, tüm yedekleme uzantıları dahil yedekleme dosyası tutamaz, fark ediliği anda silinmesine itiraz edemez ve hak iddia edemez.

b. Müşteri speedhosting.com.tr'e ait yurt içi ve yurt dışı serverlarında T.C yasalarına aykırı yazı, döküman, verileri bulunduramaz ve başka sitelere linkini veremez.

c. Müşteri yurt içi ve yurt dışında resmi olarak faaliyetini sürdüren banka isimlerini domain olarak veya kullanıcı adı olarak tanımlayamaz ve açamaz.

d. Müşteri yurt içinde ve yurt dışında halen faaliyetini sürdürmekte olan hiçbir finans şirketi ve banka adına e-mail atamaz ve spam (toplu mail gönderimi) yapamaz. (Özel sözleşmeler haricinde.)

e. Müşterileri, speedhosting.com.tr'nin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunması fiilinde tüm iletişim kanallarında, destek alırken veya soru sorarken forumlarımızda, 3. şahıs destek yada satış forumlarında ya da destek sistemimizde e-mail ya da telefon yolu ile yapılan küçümsemeler, hakaretler, argo ve benzeri şekilde konuşma ve buna benzer tüm saygısızlıklar ve davranışlarla sunduğumuz ve sunmayı planladığımız tüm servisleri haksız ve amaçsızca kötüleme eleştirme ve internet benzeri yollardan üçüncü kişilere hakkımızda kötü reklam yapma hakkı yoktur. Bu tür davranışların tespit edilmesi halinde, ilgili yasal mercilere başvurulurak gerekli işlemlerin yapılacağını ve parası ödenen yada ödenmeyen tüm hizmetlerin para iadesi yapılmaksızın durdurulacağını kabul ve beyan eder.

10- speedhosting.com.tr KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı on-line işlemler ile ilgili olarak, speedhosting.com.tr kayıtları geçerli sayılacaktır.

11- MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini, speedhosting.com.tr 'nin yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, speedhosting.com.tr sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

12- SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

speedhosting.com.tr, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin speedhosting.com.tr 'ne ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya speedhosting.com.tr Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, speedhosting.com.tr, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin banka havalesi posta havalesi veya kredi kartından servislerle ilgili tahsilâtların gerçekleştirilememesi durumunda, speedhosting.com.tr sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile speedhosting.com.tr'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

13- SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "speedhosting.com.tr Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "speedhosting.com.tr . Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, speedhosting.com.tr 'nin https://www.speedhosting.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

14- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin on-line başvuru esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, speedhosting.com.tr'nin https://www.speedhosting.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, speedhosting.com.tr servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki 15 Maddeden oluşan bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

15- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

Powered by WHMCompleteSolution